11/10/2018

LEZING

De laatste maanden, jaren zijn we opgeschrikt door het geweld dat radicalisering kan teweegbrengen. De schaduw van radicalisering is ook zeer dichtbij ons Vlaamse en Brusselse onderwijs gekomen. Kijkend naar de ontwikkeling van jongeren merken we op dat radicale ideeën op zich niet problematisch hoeven te zijn. Ze kunnen de bron zijn van positieve verandering en zijn vaak eigen aan de adolescentiefase.

Jongeren met radicale ideeën kunnen uitgroeien tot kritische burgers die onze democratie mee vorm geven.

Problematisch wordt het als jongeren (of volwassenen) een groeiende bereidheid ontwikkelen om - geïnspireerd door filosofische, religieuze, politieke of ideologische opvattingen - erg ingrijpende veranderingen in de samenleving nastreven door gebruik te maken van ondemocratische, gewelddadige middelen of anderen daartoe aanzetten of ondersteunen.

Noch radicalisering, noch extremisme zijn verbonden aan een bepaalde etnische, culturele of religieuze groep. Er wordt vandaag een onderscheid gemaakt tussen onder meer islamitisch extremisme, extreemrechts, links extremisme,….  In het huidig maatschappelijk debat is er veel aandacht voor jongeren die naar Syrië vertrekken om er zich als strijder te voegen bij IS of andere terroristische groeperingen, en bij uitbreiding voor alle jongeren die gevoelig (kunnen) zijn voor radicale propaganda van salafi-jihadi’s.

 

Om radicalisering te begrijpen, is het een must om eerst de godsdienst, waarop de radicaliserende personen zich beroepen, te situeren in haar context en ook te begrijpen. Tijdens de uiteenzetting wordt de achtergrond van de islamitische godsdienst gesitueerd: de diverse stromingen binnen de islam en de oorzaken van radicalisering. Er wordt gestart vanuit de godsdienstbeleving in de landen van origine. 

In een tweede deel wordt ingegaan op de evolutie en de beleving van Islam in Europa en aansluitend daarop op de radicaliseringsprocessen, de redenen waarom sommige moslims radicaliseren en de anderen dan weer niet. Khalid reikt de elementen aan die noodzakelijk zijn als achtergrond om het radicaliseringsproces te begrijpen en geeft ook een eerste aanzet tot indicatoren en aanpak.

CREDITS

Spreker is de heer Khalid Benhaddou. Hij is geboren en opgegroeid in Gent. Hij is imam in de moskee El Fath in Gent en coördinator van het Netwerk islamexperten  dat in scholen de radicalisering van moslimjongeren moet tegengaan.

Het netwerk helpt scholen met de preventie van extremisme en gaat op zoek naar een antwoord op maat.

  • RESERVEREN do 11/10/2018 14:30
  • CC Belgica | Belgica BiS
  • € 7
    € 5 leden van Davidsfonds, Okra
    gratis voor vrienden
  • Duur: 2 uur
  • Maximum aantal plaatsen: 90
  • Koffie of frisdrank inbegrepen