13/04/2019

THEATER

Persquotes:

- "Simpel, zo heet Yotam Ottolenghi’s nieuwste kookboek. Het staat vol gerechten die simpel ogen maar waarvan de bereiding dat niet is. Zo kun je ook het theater omschrijven waar Bruno Vanden Broecke en Peter De Graef voor staan. … De truc waarmee zij altijd weer weten te raken? Zonder poeha maar met humor schrijven en spelen over het bestaan. Simpel." © Aankondiging Els Van Steenberghe in Knack

recensie De Standaard:
- "Peter De Graef en Bruno Vanden Broecke tillen elkaar naar ongekende hoogten in Niet doen!, een masterclass in psychologisering." © **** Gilles Michiels in De Standaard

- "Zoals vanouds weet De Graef de uitwaaierende thema’s licht verteerbaar en zelfs spannend te maken, niet in het minst dankzij enkele hilarische kronkels, waarin je leert over de onvermoede eigenschappen van ketchup en de poëtische schoonheid van mayonaise." © **** Gilles Michiels in De Standaard

- "Niet doen! is de speeltuin van twee rasacteurs die de verbale vonken laten knetteren en elkaar op eenzame hoogte in evenwicht houden." © **** Gilles Michiels in De Standaard

lees hier de volledige recensie
 


Bruno Vanden Broecke en Peter De Graef, twee topacteurs, leerden elkaar kennen op de set van de tv-reeks Den elfde van de elfde. Eerst was er de klik en dan kwam de vraag van Bruno aan Peter: “Wil je iets voor ons schrijven?” Zijn antwoord: “Ik dacht dat ge het nooit zou vragen.” En de rest is geschiedenis.

Het probleem is dat we woorden als werkelijkheden ervaren.
We zijn vergeten dat taal niet meer is dan een landkaart, een stratenplan waarmee we ons oriënteren ten opzichte van elkaar, in de chaos die de werkelijkheid in wezen is. De woorden die we daarbij gebruiken zijn niet meer dan symbolen, icoontjes die we aanklikken door ze uit te spreken.

Op een stadsplan wordt een pleintje voorgesteld als een grijs vierkant.
De bomen, de duiven, het geblutste colablik voort geblazen door de wind, de bedelaar die zit te staren op de bank, de peuken bij zijn voeten, het frituur op de hoek…  dat is allemaal weggelaten.  Niemand gaat op een stratenplan kijken waar hij zijn auto heeft geparkeerd.

Maar op de kaart van de taal doen we dat soort dingen wel. 
We ervaren woorden als werkelijkheden en toveren ze om tot theorieën, en maken daarmee conceptuele bouwsels opgetrokken uit principiële veronderstellingen waarin we vervolgens gaan wonen.

Zo zijn we geworden zoals nu…
Heel erg vervreemd van de dingen zoals ze gewoon zijn.    

 

Zwei Seelen wohnen, ach! in meiner Brust,
die eine will sich von der andern trennen:
Die eine hält in derber Liebeslust
sich an die Welt mit klammernden Organen;
die andre hebt gewaltsam sich vom Dust
zu den Gefilden hoher Ahnen.

Ach twee zielen wonen in mijn borst
De ene wil zich van de andere los maken
De ene houdt van de wereld
met woeste liefdeskracht en klampende organen
De ander wil zich met even veel geweld
Uit de stof verheffen en
wederkeren naar het koninkrijk der hoge voorvaderen.

Faust 1, Vers 1112 - 1117; Vor dem Tor. (Faust)
Johann Wolfgang von Goethe

 

Joris en Bernard.
Bernard en Joris.
Twee handen op één buik.
Elk zijn eigen aard,
elk in zijn eigenwaarde.
“Niet met, niet zonder”, zegt men.
Een wonder
dat ze daar samen zo staan.
Bernard veegt, Joris beweegt.
Hoe zij elkaar kunnen raken,
in elkaar haken en elkaar
volledig maken:
het is werkelijk een raadsel.

CREDITS

Tekst: Peter De Graef 
Spel: Peter De Graef, Bruno Vanden Broecke 
Productie: De Speelman