Rolstoelgebruikers

CC Belgica streeft naar de verdere ontwikkeling van een kwalitatief hoogstaande omkadering op maat van alle cultuurliefhebbers. We willen ook die mensen bereiken die vaak buiten de mazen van het - culturele - net vallen: blinden en slechtzienden, doven en slechthorenden, mensen met een laag inkomen, etnisch culturele minderheden, (anderstalige) nieuwkomers, rolstoelgebruikers, thuisloze jongeren, personen met een mentale beperking...

We willen alle personen met een (fysieke) beperking vragen tickets te bestellen aan de dagkassa, via mail of telefonisch (052-20 26 26 ). Gelieve duidelijk te vermelden van welke voorziening u gebruik wenst te maken. Zo kunnen wij iedereen het beste op maat bedienen.