19/04/2017

LEZING

De existentiële fenomenologie is een invloedrijke filosofische stroming die de menselijke ervaring centraal stelt. De mens is veel meer dan een denkend, maar ook een ervarend, voelend en waarnemend wezen. Heidegger gaf er na Husserl een heel eigen wending aan in zijn uiterst origineel, maar ook duister hoofdwerk 'Sein und Zeit' (1927). Hij ontwierp de zogenaamde Daseinanalyse, waarin hij omschreef hoe de mens  in-de-wereld-staat vanaf zijn "geworpenheid", met zijn angst, als een zijn-ten-dode. Zijn denken zou een van grote inspiratiebronnen worden voor de latere, vooral in Frankrijk ontwikkelde, existensialisme.

INSCHRIJFINFO

Inschrijven tot 9/04/2017 op tel nr 03/775 44 84 van Vorminplus Waas-en-Deder of via http://www.vormingplus.be/waas-en-dender

BETALING zo snel mogelijk na inschrijving op rek nr BE33 8916 7404 6946

  • wo 19/04/2017 19:45 tot 22:00
  • Groene Zaal
  • Basis: 33 EUR
    Korting: 16,50 EUR
  • ism Vormingplus Waas-en-Dender