Helleput

Kerkstraat 115 
9200 Dendermonde
BELGIE

Beschikbaarheid

Functie:
Vergaderlokaal

Capaciteit:
25 personen met tafels

Wordt enkel verhuurd in combinatie met Belgica BiS

Verhuurprincipes (zie ook huishoudelijk reglement en tarieven)

Maximale aanvraagperiode is 1 jaar op voorhand.

Verklaring tariefstructuur: indeling categorieën

De vermeldde prijzen zijn per dagdeel, dagdelen zijn als volgt: ochtend (van 9 tot 13 uur) / namiddag (van 13 tot 18 uur) / avond (van 18 tot 23.59 uur)

Categorie A

stedelijke diensten en besturen van de door de stad erkende adviesraden met uitz. van gemeentelijk onderwijs = gratis

Categorie B

Dendermondse verenigingen aangesloten bij stedelijke adviesraad voor activiteiten met inkom tot 15 EUR

Dendermondse scholen voor activiteiten met inkom tot 15 EUR

Aanmoedigingstarief voor Dendermondse kunstenaars(collectieven) die 1e maal toonmoment brengen

Categorie C

Dendermondse verenigingen aangesloten bij stedelijke adviesraad en Dendermondse scholen voor activiteiten met inkom hoger dan 15 EUR

Verenigingen met socio-culturele doelstellingen, niet aangesloten bij een Dendermondse adviesraad en niet-Dendermondse verenigingen met socio-culturele doelstellingen

eigen optredens van particuliere initiatieven zonder rechtstreeks of onrechtstreeks commercieel doel

Categorie D

commerciële activiteiten / commerciële organisatoren / samenwerkingen tussen commerciële en niet-commerciële organisatoren

Samenwerkingsvormen tussen organisatoren uit verschillende prijscategorieën vallen automatisch binnen de hoogste van betrokken categorieën

KORTLOPENDE HUUR Categorie

(prijs per dagdeel)                    (prijs per dagdeel)                     (prijs per dagdeel)

Belgica BiS - Helleput 
enkel in combinatie met Belgica BiS

prijzen exclusief huur Belgica BiS  18 EUR / dagdeel 35 EUR / dagdeel 150 EUR /dagdeel

LANGLOPENDE HUUR AANEENSLUITEND (enkel mogelijk zonder personeelsbijstand)

Belgica BiS - Helleput 
enkel in combinatie met Belgica BiS

huurperiode 1 week van di-ma 18 EUR x 7= 126 EUR nvt nvt
Stockagekosten / maand             18 EUR   

Bijkomende kosten

Annulatiekosten (tijdig) % van de huursom 50%
Annulatiekosten (laattijdig) % van de huursom                                                                    100%
Overschrijden van het sluitingsuur (voor 9 en na 23.59 u.)                                                 extra afbouwdagdeel

RESERVATIES

Zaal

CC Belgica


Zaal 't Sestich (Bib)
CC Belgica | Belgica BiS