Kunst-Werk

Kerkstraat 111 
9200 Dendermonde
BELGIE

Beschikbaarheid

capaciteit:
20 personen

functies:
workshops, atelierruimte en cateringvoorzieningen. capaciteit tot 20 personen

cateringaanvoer zaal 't Sestich of bijhorende activiteit (prijzen exclusief huur Zaal 't Sestich)

wordt enkel verhuurd in combinatie met Zaal 't Sestich

geschikt als workshopruimte of  ter voorbereiding van eventuele catering voor Zaal ’t Sestich

Dienstverlening:

spoelbakken, koelkasten, workshoptafels en stoelen
 

Verhuurprincipes (zie ook huishoudelijk reglement en tarieven)

Maximale aanvraagperiode is 1 jaar op voorhand.

Verklaring tariefstructuur: indeling categorieën

De vermeldde prijzen zijn per dagdeel, dagdelen zijn als volgt: ochtend (van 9 tot 13 uur) / namiddag (van 13 tot 18 uur) / avond (van 18 tot 23.59 uur)

Categorie A

stedelijke diensten en besturen van de door de stad erkende adviesraden met uitz. van gemeentelijk onderwijs = gratis

Categorie B

Dendermondse verenigingen aangesloten bij stedelijke adviesraad voor activiteiten met inkom tot 15 EUR

Dendermondse scholen voor activiteiten met inkom tot 15 EUR

Aanmoedigingstarief voor Dendermondse kunstenaars(collectieven) die 1e maal toonmoment brengen

Categorie C

Dendermondse verenigingen aangesloten bij stedelijke adviesraad en Dendermondse scholen voor activiteiten met inkom hoger dan 15 EUR

Verenigingen met socio-culturele doelstellingen, niet aangesloten bij een Dendermondse adviesraad en niet-Dendermondse verenigingen met socio-culturele doelstellingen

eigen optredens van particuliere initiatieven zonder rechtstreeks of onrechtstreeks commercieel doel

Categorie D

commerciële activiteiten / commerciële organisatoren / samenwerkingen tussen commerciële en niet-commerciële organisatoren

Samenwerkingsvormen tussen organisatoren uit verschillende prijscategorieën vallen automatisch binnen de hoogste van betrokken categorieën

 

Categorie:

B (prijs per dagdeel)

C (prijs per dagdeel)

D (prijs per dagdeel)

Kunst-Werkt

15 EUR

30 EUR

60 EUR

Bijkomende kosten

Annulatiekosten (tijdig) % van de huursom

50%

Annulatiekosten (laattijdig) % van de huursom

100%

Overschrijden van het sluitingsuur (voor 9uur en na 23.59 uur)

Extra afbouwdagdeel of bij vergaderlokalen extra dagdeel

 

RESERVATIES

Zaal

CC Belgica






Zaal 't Sestich (Bib)




CC Belgica | Belgica BiS