Zaal 't Sestich

Kerkstraat 111 
9200 Dendermonde
BELGIE

Beschikbaarheid

Capaciteit:
400 zit- of staanplaatsen

Functies:
tentoonstellingen, congressen, lezingen, studiedagen, ...

Drankvoorziening dient u zelf te organiseren. Bij eventuele levering(en) dient rekening gehouden worden met de ter beschikking gestelde tijdstippen van het locaal. Zo nodig kan hiervan afgeweken worden mits het aanrekenen van een bijkomende kost.

Zaal Kunst-Werk enkel te huren in combinatie met Zaal ‘t Sestich

Verhuurprincipes (zie ook huishoudelijk reglement en tarieven)

Maximale aanvraagperiode is 1 jaar op voorhand. Voor initiatieven van Dendermondse collectieven en verenigingen uit de amateurkunsten wordt deze aanvraagperiode verhoogd tot 1,5 jaar op voorhand.

Verklaring tariefstructuur: indeling categorieën

De vermeldde prijzen zijn per dagdeel, dagdelen zijn als volgt: ochtend (van 9 tot 13 uur) / namiddag (van 13 tot 18 uur) / avond (van 18 tot 23.59 uur)

Categorie A

stedelijke diensten en besturen van de door de stad erkende adviesraden met uitz. van gemeentelijk onderwijs = gratis

Categorie B

Dendermondse verenigingen aangesloten bij stedelijke adviesraad voor activiteiten met inkom tot 15 EUR

Dendermondse scholen voor activiteiten met inkom tot 15 EUR

Aanmoedigingstarief voor Dendermondse kunstenaars(collectieven) die 1e maal toonmoment brengen

Categorie C

Dendermondse verenigingen aangesloten bij stedelijke adviesraad en Dendermondse scholen voor activiteiten met inkom hoger dan 15 EUR

Verenigingen met socio-culturele doelstellingen, niet aangesloten bij een Dendermondse adviesraad en niet-Dendermondse verenigingen met socio-culturele doelstellingen

eigen optredens van particuliere initiatieven zonder rechtstreeks of onrechtstreeks commercieel doel

Categorie D

commerciële activiteiten / commerciële organisatoren / samenwerkingen tussen commerciële en niet-commerciële organisatoren

Samenwerkingsvormen tussen organisatoren uit verschillende prijscategorieën vallen automatisch binnen de hoogste van betrokken categorieën

 

Categorie:

B (prijs per 2 dagdelen)

C (prijs per 2 dagdelen)

D (prijs per 2 dagdelen)

Zaal ‘t Sestich

Hoofdactiviteit

150 EUR

430 EUR

870 EUR

 

Extra dagdeel

60 EUR

110 EUR

350 EUR

Gunsttarief Tentoonstellingen (per dag)

90 EUR

150 EUR

375 EUR

Gunsttarief Tentoonstellingen (per week / 2 weekends)

375 EUR

600 EUR

1200 EUR

Gunsttarief tentoonstellingen Dendermondse kunstenaars voor 2 weken en 3 weekends

400 EUR

Bediening door 1 technicus is inbegrepen in de prijs

Bijkomende kosten

Schoonmaak (verplicht door het cc uit te voeren)

100 EUR

100 EUR

200 EUR

2e technicus

100 EUR

100 EUR

200 EUR

Annulatiekosten (tijdig) % van de huursom

50%

Annulatiekosten (laattijdig) % van de huursom

100%

Overschrijden van het sluitingsuur (voor 9 uur en na 23.59 uur)

Extra afbouwdagdeel of bij vergaderlokalen extra dagdeel

Bij drankverkoop: prijs x 1.5+ schoonmaakkost. Bij drankverbruik (bv. Receptie): schoonmaakkost

bij catering: verplicht Zaal Kunst-Werk bijhuren.

 

DOCUMENTEN

RESERVATIES

Zaal

CC Belgica


Zaal 't Sestich (Bib)
CC Belgica | Belgica BiS